Έγγραφα παραλαβής

Σε μία προσπάθεια να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής σας στις παραλαβές και να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναρτούμε τα δύο έγγραφα που χρειάζεται να έχετε μαζί συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα την ημέρα παραλαβής των παιδιών:

 

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Κατασκηνωτή πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ιατρικό Ιστορικό πατήστε εδώ.