Δωρεάν 15νθήμερα προγράμματα ΟΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα.
ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΡΙΘΕΙ στο oaed.gr και καλέστε μας στο 26230 91436,91218 και 91268 για επιβεβαιωση κράτησης .

ΠΡΟΣΟΧΗ..Τηλεφωνικά ΔΕΝ σας λέμε εμείς αν έχετε εγκριθεί ή όχι.Για να μας καλέσετε πρεπει ήδη να το έχετε δει και τηλεφωνικά γίνεται ΜΟΝΟ επιβεβαίωση κράτησης.

 

Επιβεβαιώσεις για το κάθε δεκαπενθήμερο γίνονται ως εξής:

για 21/6 επιβεβαίωση έως 18/6

για 28/6 επιβεβαίωση από 18/6 έως 25/6

για 14/7 επιβεβαίωση από 26/6 έως 11/7

για26/7 επιβεβαίωση από 15/7 έως 22/7

για 6/8 επιβεβαίωση από 23/7 έως 2/8

για 13/8 επιβεβαίωση από 3/8 έως 9/8

για 16/8 επιβεβαίωση από 8/8 έως 14/8

για 18/8 επιβεβαίωση από 10/8 έως 17/8

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!Αν οι προκρατήσεις σας δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως τις παραπάνω ημερομηνίες αντίστοιχα για το κάθε δεκαπενθήμερο δεν θα ισχύει η κράτηση.

 

 

 

Τα 15νθήμερα του προγράμματος ΟΑΕΔ για το καλοκαίρι 2018 είναι:

 

1ο 21/6/2018-05/07/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

2ο 28/6/2018-12/07/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

3ο 14/7/2018-28/07/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

4ο 26/7/2018-09/08/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

5ο 6/8/2018-20/08/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

6ο 13/8/2018-27/08/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

7ο 16/8/2018-30/08/2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ)

8ο 18/8/2018-01/09/2018

 

 

 

Τί πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα της παραλαβής:

  1. Σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Συμφωνητικό μεταξύ γονέα-κατασκήνωσης ( για το συμφωνητικό του 2018 πατήστε εδώ) .  

    Οδηγίες συμπλήρωσης: 1) στην πρώτη σελίδα επάνω,στο κενό δίπλα από το ᾽᾽ β)᾽᾽  συμπληρώστε το όνομα του δικαιούχου γονέα (αυτού που πήρε το πρόγραμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αν έχει γίνει αίτηση στο όνομα και των δύο γονέων πρέπει να έχετε ελένξει σε ποιόν από τους δύο έχει εγκριθεί το παιδί και να συμπληρωθεί το δικό του όνομα) 2) Στην πρώτη σελίδα κάτω,στα ωφελούμενα μέλη συμπληρώστε το/τα όνομα/τα του παιδιού/των παιδιών (τα ονόματα συμπλήρώνονται δύο φορές, μία στο ᾽᾽1.᾽᾽ μόνο τα ονόματα και άλλη μία στο ᾽᾽2. ᾽᾽ μαζί με τις ημερομηνίες του δεκαπενθήμερου που έχετε επιλέξει. Για να δείτε τα δεκαπενθήμερα με τις ακριβείς ημερομηνίες τους κοιτάξτε παρακάτω. 3) Στο τέλος του συμφωνητικού εκεί που λέει ῾ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ” ο δικαιούχος γονέας υπογράφει κάτω δεξιά.

  2. Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου γονέα με καθαρά γραμμένα επάνω ΑΦΜ,ΔΟΥ  και ΑΜΚΑ (γονέα), ΑΜΚΑ παιδιού, διεύθυνση κατοικίας.

  3. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης (τη σελίδα με τη φωτογραφία-ες του/των παιδιού/παιδιών) ή οποιοδἠποτε άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του/των παιδιού/παιδιών (πχ. ταυτοπροσωπία από ΚΕΠ).