Στοιχεία Νεοπροσλαμβανομένου

Τα στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους ωφείλουν να συμπληρώσουν τις δύο παρακάτω αιτήσεις:

1.  ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Η αίτηση Νεοπροσλαμβανομένου συμπληρώνεται μόνο από στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τον Υπεύθυνο στελεχών για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2016.

 

Την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση πρέπει να έχετε το χαρτί Βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης σας (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ.

 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ