Στοιχεία
νεοπροσλαμ-
βανομένου

Τα στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους ωφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Η αίτηση Νεοπροσλαμβανομένου συμπληρώνεται μόνο από στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τον Υπεύθυνο στελεχών για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2022.

• Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
• Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία να σταλεί στο [email protected] με θέμα/subject το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.E mails με θέμα/subject διαφορετικό του όνοματος δεν θα γίνονται δεκτά και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται της διαδικασίας.

2.  Την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση πρέπει να έχετε τα παρακάτω έγγραφα:

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Μπορείτε να το εκδώσετε με κωδικούς Taxis net εδώ ).


2) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov (πατήστε εδώ ) ή χειρόγραφη με επικύρωση από ΚΕΠ με το παρακάτω κείμενο:

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα, εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίας ναρκωτικών , η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

3) Πιστοποιητικό Υγείας

Προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Υγείας σας θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Τις εξετάσεις αυτές θα σας τις γράψει ο παθολόγος ιατρός σας.

Το έγγραφο αυτό ισχύει για 2 χρόνια για εργασία σε κατασκηνώσεις.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

• Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
• Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία να σταλεί στο [email protected] με θέμα/subject το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.E mails με θέμα/subject διαφορετικό του όνοματος δεν θα γίνονται δεκτά και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται της διαδικασίας.


Επικοινωνία


Παιδική κατασκήνωση GREEN CAMP
Λεχαινά Ηλείας 27053

Για πληροφορίες  
μπορείτε να μας καλείτε :
-- Από Δευτέρα έως Kυριακή 8.30 - 20.00
στα τηλέφωνα 210 2430249, 210 2433123


Επικοινωνία

Για να δείτε τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα παιδιά πατήστε εδώ.

e mail επικοινωνίας: [email protected]