Στοιχεία
νεοπροσλαμ-
βανομένου

Τα στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους ωφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Η αίτηση Νεοπροσλαμβανομένου συμπληρώνεται μόνο από στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τον Υπεύθυνο στελεχών για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2016.

• Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
• Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία να σταλεί στο [email protected] με θέμα/subject το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.E mails με θέμα/subject διαφορετικό του όνοματος δεν θα γίνονται δεκτά και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται της διαδικασίας.

2.  Την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση πρέπει να έχετε:

1) Το χαρτί Βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης σας (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ.

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. (Μπορείτε να το εκδώσετε με κωδικούς Taxis net εδώ ).

3) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov (πατήστε εδώ ) ή χειρόγραφη με επικύρωση από ΚΕΠ με το παρακάτω κείμενο:

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα, εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίας ναρκωτικών , η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητ.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

• Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
• Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία να σταλεί στο [email protected] με θέμα/subject το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.E mails με θέμα/subject διαφορετικό του όνοματος δεν θα γίνονται δεκτά και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται της διαδικασίας.Επικοινωνία

Παιδική κατασκήνωση GREEN CAMP
Λεχαινά Ηλείας 27053

Για πληροφορίες και κρατήσεις
μπορείτε να μας καλείτε :
-- Από Δευτέρα έως Kυριακή 8.30 - 13.00
στα τηλέφωνα 26230 91268, 91218, 91436

--Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 - 19.00 στο 210 2430249.


Επικοινωνία

Για να δείτε τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα παιδιά πατήστε εδώ.

e mail επικοινωνίας: [email protected]