Στοιχεία
νεοπροσλαμ-
βανομένου

Τα στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους ωφείλουν να συμπληρώσουν τις δύο παρακάτω αιτήσεις:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Η αίτηση Νεοπροσλαμβανομένου συμπληρώνεται μόνο από στελέχη που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τον Υπεύθυνο στελεχών για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2016.

• Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
• Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία να σταλεί στο [email protected] με θέμα/subject το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.E mails με θέμα/subject διαφορετικό του όνοματος δεν θα γίνονται δεκτά και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται της διαδικασίας.

Την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση πρέπει να έχετε το χαρτί Βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης σας (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

• Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
• Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία να σταλεί στο [email protected] με θέμα/subject το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.E mails με θέμα/subject διαφορετικό του όνοματος δεν θα γίνονται δεκτά και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται της διαδικασίας.


 

Contact

GREEN CAMP

Lehena,Ilia,Peloponnese
Postal Code:27053

T: +30 26230 91268,91436 F: +30 26230 91418
e: [email protected]

Marketing Communications Manager: Markela Bardaki
T: +30 6949 443398
e: [email protected]
Skype: markela_bardaki

Επικοινωνία

For visiting hours and communication  click here.

Contact e mail : [email protected]